Aan het laden...

Warner Berckmans

Vandaag de dag werkt Warner Berckmans (1966) bijna uitsluitend met blauw vlakglas, sporadisch in combinatie met een ander materiaal (met een voorliefde voor wit carrara marmer voor het kleinere ruimtelijk werk). Bij de kunstwerken wordt, via reflecties en transparantie, een relatie met de omgeving en toeschouwer nagestreefd.

Warner Berckmans werkt veel in opdracht. Zijn kunstintegraties zijn doorheen heel België te vinden, zowel bij instanties als bij particulieren. Bijzondere zijn de verschillende glasraamcycli, die hoofdzakelijk in kerken en kapellen te zien zijn.

Mijn werk kan beschouwd worden als een zoektocht naar de uitbeelding en visualisering van relaties, houdingen en verhoudingen in ruimte en tijd, in de breedste zin van het woord’. Warner Berckmans